Kurs i Rörfonation

Kort kurs i rörfonation enskilt eller i grupp.

Tre vetenskapligt bevisade effekter av resonansrörsmetoden om den utövas rätt.1.  Den sänker struphuvudets viloläge. Svalgutrymmet ökar och stämbandsmuskulaturen kan jobba mer avspänt.
(Ger ofta en rundare mer behaglig röstklang .)

2. Den masserar stämband och svalg genom skiftande tryckförändringar och verkar läkande på slitage och stämbandsskador. Återhämtning efter högt slitage eller förkylning påskyndas.

3. Det skiftande trycket från vattenbubblorna gör att stämbandens böljningsmönster blir optimerat.
Man får en mjuk stämbandsvåg som med kamera går att se hur den fortplantar sig även på  ovansidan av stämbanden

Alla effekterna gäller både tal och sång.
(Tänkvärt är också att kvinnor har dubbelt så många sammanslagningar av stämband per dygn och de är därför mycket mer utsatta för slitage.)

Rörfonation

Bland många studier finns en brasiliansk där 25 kvinnliga lärare deltog. De hade alla konstaterad dysfoni (heshet) som de haft i 5 år och aldrig fått behandling för. Efter rörfonation upplevde 68 % förbättring i känslan av att tala och 52 % ökad kvalitet i ljudet.

I en svensk studie med 12 sångerskor kunde man med tekniska mätinstrument och kvalificerad lyssnarpanel höra/se tydligt förbättrad kvalitet i både sång och talröst efter rörfonation. I Finland har  talterapeuter praktiserat metoden i över 60 år och används idag av logopeder i flera världsdelar.

Viktigt att poängtera är att rörfonation är en motorisk inlärning. Man behöver göra 90 sekunders bubbling ganska frekvent i början för att nå mer varaktigt resultat. Ungefär som att man måste röra på sig för att få bättre kondition. Samtidigt ger detta stor makt och frihet till användaren.

Efter många års dagligt arbete med metoden uppfattar jag att  det är en fantastiskt bra komplementmetod för ökad rösthälsa. Den har stor användarsäkerhet, ger egenmakt åt utövaren och är dessutom förhållandevis billig om man får bra coaching i början. Under påbyggnadsutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Sthlm gjorde jag en studie för att undersöka vilka effekter metoden kunde ha för körsångare där sångare från körer i Stockholms innerstad deltog.  Resultatet visade framför allt en överväldigande minskning i röstslitage och även upplevd ökad vokal kvalitet i sång och tal. Nedan är exempel på resultat från studien.                                                                                                                                                                                                               Stapelexempel Stapelexempel

Klicka här för att läsa hela studien  på KMH-Diva.

För bokning av kurs individuellt eller i grupp maila: katarina@katarinaarvidson.name och berätta hur många ni är för exakt prisuppgift. Rör ingår i priset.
Undervisning sker i samarbete med förening nära Radiohuset på Östermalm, eller hos er.
Mycket finns att berätta om rörfonationens historia och alla de studier som gjorts på olika yrkeskategorier. Viktigast uppfattar jag är att metoden förenar en säker, läkande effekt, ihop med den egenmakt den ger till utövaren att själv förändra sin röstanvändning. Nu har det tillkommit ytterligare bra rörmetoder för framför allt sång, och om man börjar med rörfonation med glasrör i vatten som har mest gedigen bevisning ger det ännu större möjlighet att tillägna sig de övriga metoderna.

De röstkrävande yrken som generellt har stor nytta av rörfonation är exempelvis lärare, idrottstränare, präster, kyrkomusiker, radiopratare, föreläsare, sångare och politiker. Alla som håller presentation i något sammanhang eller ibland upplever stort röstslitage kan ha stor hjälp av metoden. Att kvinnor har dubbelt så många sammanslagningar av stämbanden per dygn är tänkvärt. De har med samma mängd tal som män dubbelt så stort slitage.

Vanliga frågor kring rörfonation:

Varför ska jag pröva rörfonation i vatten?

I Finland har logopeder och talpedagoger använt sig av metoden sedan mitten på 1960-talet. De fick mycket goda resultat med patienter men hade svårighet att hitta vetenskapliga metoder som bevisade varför. Sedan 2006 har det gjorts intensiva försök med förbättrad teknisk utrustning runt hela världen och man har kliniskt lyckats bevisa de effekter som beskrivs ovan. Kort och subjektivet beskrivet så känns det bättre att tala. Det låter bättre. Oron/stressen för slitage minskar då man får möjlighet att själv reparera de påfrestningar man utsätts för. Viktigast tycker jag är att det känns bättre då det får effekter för allt annat.

Hur ofta och mycket behöver jag bubbla för att nå resultat?

Vetenskapligt har man sagt att om du vill nå bevisad förändring så bör bubbla 90 sekunder åt gången tio ggr/dag under fjorton dagar. Ifall du tycker att det är oöverstigligt mycket kan du pröva att ge det sex ggr/dag i tio dgr och då få en fingervisning huruvida detta är en metod som ger dig mer optimerad röstkvalitet och mindre röstslitage. Om man sedan fortsätter 3 ggr om dagen utterligare tre månader är det optimalt.  Jag hör skillnad redan vid  allra första bubbeltillfället på nästan 90 % av de som bubblat hos mig, men viktigast har varit att utövarna själva känt den fysiska skillnaden.

Kan jag  testa rörfonation utan instruktion från logoped eller annan erfaren röstpedagog?

Min erfarenhet är att i stort sett alla behöver personlig instruktion för att få ett bra och säkert resultat. Vi gör alla lite olika och det är viktigt att varje person får speciell coaching utefter sina behov, sitt röstfack och sin fysik. Det finns olika sätt att hålla rör avspänt, olika sätt/tempo att fokusera andningen ihop med rörfonationen, olika sätt att hålla läpparna för optimal massage av munhåla och stämband och olika sätt att intonera beroende på fysik för att nå bästa kvalitet. Använder man flaska att bubbla i är det viktigt att inte täcka flaskans mynning och vid all rörfonation i vatten är det viktigt att inte hålla röret för djupt i vattnet. Får du två coachingtillfällen kan du nästan alltid klara dig bra själv efteråt.

Vad är nyttan av  metoden just för klasslärare?

Klasslärare har kanske den tyngsta röstbelastningen av alla yrken. Här är rörfonationens rehabiliterande extra viktig men det finns även en annan viktigt aspekt.

Barn härmar de ljud de hör.
Hör de varje skoldag en stadig väl fungerande röst är de mer benägna att härma den i sitt eget tal. På så vis banar man väg för bättre röstanvändning utan att barnen aktivt tänker på det.


Add your comment

Blandat från min repertoar