Sånglektioner

Jag arbetar som sångpedagog på Östermalm och är utbildad vid Kungl. Musikhögskolan i Sthlm.  Jag har elever i alla åldrar och alla kan känna sig välkomna vare sig man är 9 år och vill söka till musikklass, eller 72  och t ex har lång körerfarenhet.

Vi arbetar efter dina behov med sångteknik och interpretation oavsett om det handlar om att sjunga och öva gehör för att känna dig bekväm att delta i med sång i sociala sammanhang, eller om du ska uppträda i avancerade vokala verk . Jag uppskattar logopeders röstmetodik som extra verktyg då jag upplevt att det resulterat i mindre prestationstänkande och bättre intonation utan muskulära spänningar i sång. Min upplevelse är också att man ofta snabbare kan hitta sin egen personliga ton vid användande av den formen av metodik.

Jag  tror på att ge komplimanger. Vi svenskar är ofta hårda mot oss själva och behöver mod att öva i glädje och nyfikenhet utan att för den skull ge avkall på arbetsdisciplin. Min målsättning är att alla elever, oavsett ålder eller kunskapsnivå, ska gå ifrån sin lektion styrkta med tillit till sin egen förmåga, och att de får egna arbetsverktyg att öva utifrån. Lär man sig en bra andnings-, och röstteknik är det något man har glädje av resten av livet. En möjlighet att med trygghet ta plats i rummet i både sång och tal.

Lektionslängd för barn och ungdomar  är  30 minuter, vuxna 60 min. Ofta kan det vara lagom för ungdomar att dela på 60 minuter. Mejla eller ring för exakt prisinformation.
Jag undervisar nära Radiohuset och du är varmt välkommen att bara höra dig för om du undrar över något.

Add your comment

Blandat från min repertoar