Talarcoaching

Hur många gånger har du som åhörare tänkt på något annat än stundens ämne under en föreläsning?
Vill du öka variationen i din röst och ditt uttryck vid presentation?

Vi har alla vårt eget snabba eller långsamma tempo, vårt eget sätt att uttrycka styrka eller inkännande. När vi står framför en ”publik” använder vi ofta en begränsad del av vår personlighet för vara korrekt i sammanhanget. Detta är en bra intention men den har en tendens att stoppa det äkta engagemanget som går långre ut i salen och som stannar längre i vårt minne. Hur kan personer som Henrik Schyffert, Ronny Eriksson eller Jonas Gardell ensamma tala inför stillasittande auditorium och hela tiden variera sig?

Angelägenhetsgrad i budskap och textförfattande, enorm begåvning och intuition, men också lång, lång träning i olika uttryck. De är alla tre fullkomligt olika som personer, men de har alla former av tempon, tyngd och riktningar på ett sätt som känns ÄKTA.  Vem är du, och hur kan du förmedla din kunskap?

Vad består framförandeträning av?

Grundläggande röst- och andningsteknik, såsom luftflödesträning,  artikulation och kartläggning av dina intuitiva talmelodier. Undersökning av vad  DINA uttrycksmöjligheter består av.(Kroppsspråk, röst känslolägen och olika tempo.) Detta så att du kan utnyttja ALLA delar i din personlighet  med tydlig variation på ett sätt som alltid känns äkta och förankrat i just dig. Du är värd att lyssna till.

 

Add your comment

Blandat från min repertoar